Prawo autorskie i prawa pokrewne

Dyskusje o przepisach dotyczących instalacji antenowych, używania radia etc.
Awatar użytkownika
Francuz
ZAŁOŻYCIEL
ZAŁOŻYCIEL
Posty: 884
Rejestracja: 08 wrz 2014, 11:42
Lokalizacja: Sosnowiec
Imię: Jarek
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 11 razy

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Post autor: Francuz » 15 lis 2018, 11:33

W myśl obowiązującej ustawy przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
2) plastyczne,
3) fotograficzne,
4) lutnicze,
5) wzornictwa przemysłowego,
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
7) muzyczne i słowno-muzyczne,
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9) audiowizualne (w tym filmowe).

Poniżej zamieszczam interpretacje prawną zamieszczona na portalu grupamobilni.pl i dotyczącą prawa autorskiego fotografii.

Wyróżnienia autora i moje.

Autor: Andrzej Oryl – radca prawny w Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego, specjalista z dziedziny prawa autorskiego i prasowego


Przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: PrAut) jednoznacznie wskazuje, iż przedmiotem praw autorskich są między innymi utwory fotograficzne. Wbrew pozorom powyższe określenie nie oznacza, iż absolutnie każda fotografia automatycznie stanowi dzieło chronione prawami autorskim. Aby zyskać miano „przedmiotu praw autorskich” zdjęcie musi bowiem spełniać przesłanki opisane w art. 1 ust. 1 PrAut tj. stanowić przejaw „działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

Pierwsza z wyliczonych przesłanek oznacza, iż ochroną nie jest objęta sama czynność fotografowania ale jej efekt. Jednocześnie proces powstawania zdjęcia ma pierwszorzędne znaczenie dla oceny czy badane zdjęcie stanowi utwór, ustawodawca zdecydował bowiem, iż tylko działalność kreacyjna może doprowadzić do stworzenia utworu. Uznanie, iż dzieło musi powstać w wyniku działalności twórczej, przekłada się na wymóg jego oryginalności rozumianej jako subiektywna — oceniana z punktu widzenia twórcy — nowość badanego utworu w stosunku do poprzednich efektów pracy danego autora. Jak podkreśla się w literaturze fachowej od przedmiotów praw autorskich nie wymaga się natomiast nowości obiektywnej, rozumianej jako stworzenie czegoś absolutnie nowego i nikomu wcześniej nieznanego(1).
Kolejną wymaganą cechą utworu jest jego indywidualny charakter. Ten atrybut również powiązany jest z „twórczym pochodzeniem” utworu, i przejawia się tym, iż dzieło — choćby w minimalnym stopniu — powinno odróżniać się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem powinno mieć powinno cechować się tzw. „swoistością”(2).

Podsumowując, prawem autorskim chroniona będzie fotografia cyfrowa albo tradycyjna, charakteryzująca się oryginalnością i indywidualnością. Istnienia wspomnianych cech należy poszukiwać przede wszystkim w dokonanym przez fotografa doborze środków wyrazu, kompozycji, oświetlenia bądź efektów.

Ustawy z 1926r. oraz 1952 r. chroniły utwory fotograficzne pod warunkiem uwidocznienia na utworze/odbitce wyraźnego zastrzeżenia prawa autorskiego. Obecnie wspomniany wymóg już jednak nie obowiązuje i ochrona prawnoautorska przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Jeżeli zatem fotografia spełnia przesłanki z art. 1 ustawy, to jest chroniona od chwili ustalenia tj. od momentu, w którym jest w stanie wywrzeć na potencjalnym odbiorcy wrażenie artystyczne, ujawniając swoją oryginalność i indywidualność. Zaznaczyć przy tym należy, iż istnienie wspomnianych cech nie musi zostać potwierdzone żadnym certyfikatem bądź orzeczeniem. W razie ewentualnego sporu z zakresu praw autorskich istnienie indywidualnego i oryginalnego charakteru zdjęcia powinno zostać zbadane przez sąd.
Należy zaznaczyć, iż w interesie twórcy leży zamieszczanie informacji na temat autorstwa, ponieważ wzmacnia ona jego pozycję w przypadku ewentualnego sporu. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ustawy „domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu”.

Przypisy:
1 J. Barta R. Markiewicz w Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne Komentarz, wydanie V, Kraków 2011 r.
2 M. Poźniak-Niedzielska w J. Barta i inni System Prawa Prywatnego Tom 13 Prawo Autorskie, Warszawa 2007 r. s. 8
Obrazek

ODPOWIEDZ